Καλάθι

Χειρουργικά πεδία με αυτοκόλλητο

Τα χειρουργικά πεδία έχουν αυτοκόλλητη ειδική ιατρική λωρίδα με πλάτος 5 εκ. τοποθετημένη στην στένη πλευρά τους,
η οποία χρησιμοποιείται πάνω σε επιφάνειες καθώς και στο πρόσωπο για την αποφυγή μετατόπισης η τυχαίας μόλυνσης.
Η προστατευτική ταινιά πάνω στην αυτοκόλλητη λωρίδα μπορεί να αφαιρεθεί τμηματικά .

 

Log In or Register