Καλάθι

Αξεσουάρ χειρουργείου

Η σειρά αυτή περιλαμβάνει διάφορα πολύ χρήσιμα παρελκόμενα για τα χειρουργεία όπως μανίκια,διαφανή πεδία ,

σακούλες απόρριψης μολυσματικών υλικών punches και άλλα .

Log In or Register