Καλάθι

Χειρουργικά σετ

Basic Implant Set

€ 27,28
Περιλ/ται ΦΠΑ:€ 5,28
Λεπτομέρειες προϊόντος

Dent Set

€ 22,32
Περιλ/ται ΦΠΑ:€ 4,32
Λεπτομέρειες προϊόντος

Essential Set

€ 13,64
Περιλ/ται ΦΠΑ:€ 2,64
Λεπτομέρειες προϊόντος

Implantology Set

€ 48,36
Περιλ/ται ΦΠΑ:€ 9,36
Λεπτομέρειες προϊόντος

Oral Surgery Set

€ 96,72
Περιλ/ται ΦΠΑ:€ 18,72
Λεπτομέρειες προϊόντος

Parodontal Surgery Set

€ 19,84
Περιλ/ται ΦΠΑ:€ 3,84
Λεπτομέρειες προϊόντος

Log In or Register