Καλάθι

Εμφρακτικά

Ρητίνες για την αποκατάσταση των οδόντων , προσθίων και οπισθίων . Νανο-υβριδικές , flow κλπ.

REFLECTYS FLOW

€ 25,99
Περιλ/ται ΦΠΑ:€ 2,99
Λεπτομέρειες προϊόντος

REFLECTYS SYRINGE

€ 36,16
Περιλ/ται ΦΠΑ:€ 4,16
Λεπτομέρειες προϊόντος

Log In or Register